Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Novinky

Rozhovor HN s Ondřejem Sekaninou

Dne 15. července 2015 uveřejnily Hospodářské noviny na svých internetových stránkách rozhovor o investiční arbitráži s Ondřejem Sekaninou, který si můžete přečíst zde: http://byznys.ihned.cz/c1-64318430-ruseni-smluv-o-ochrane-investic-neni-v-ekonomickem-zajmu-ceska-mysli-si-experti

15.07.2015 v 12:00

Britská společnost A11Y LTD. zahájila investiční arbitráž proti ČR

Dne 10. října 2014 doručila advokátní kancelář Sekanina Legal na Ministerstvo Financí České republiky Notice of Arbitration v kauze žalobce - britské společnosti A11Y LTD., která v České republice podniká v oblasti poskytování pomůcek pro nevidomé.

13.10.2014 v 21:30

Solární arbitráže tentokrát proti Rumunsku

Advokátní kancelář Sekanina Legal převzala zastoupení skupiny českých investorů, kteří byli postiženi omezením státní podpory pro výrobu elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách v Rumunsku. Ve sporu již byla odeslána notifikace dle čl. 21(1) Energetické charty.

08.09.2014 v 11:12

Chystaná novela zákona o kampeličkách poruší dohody o ochraně a podpoře investic

Chystaná novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech velmi pravděpodobně porušuje standard spravedlivého a rovného zacházení, který chrání jejich zahraniční vlastníky.  Uvedl to Ondřej Sekanina v článku zveřejněném dnes na serveru E15.

23.08.2014 v 20:13

Česká republika v roce 2013 nejžalovanějším státem v investiční arbitráži

Proti České republice bylo v loňském roce zahájeno sedm nových investičních arbitráží, což je nejvíce ze všech států, se kterými se v roce 2013 zahraniční investoři soudili. Tím se Česká republika rovněž vrátila na bronzové místo v žebříčku nejžalovanějších států na světě, měřeno dle celkového počtu kauz vedených proti jednotlivým státům za dobu existence režimu investiční arbitráže.  Vyplývá to z materiálu zveřejněného organizací UNCTAD.

23.08.2014 v 20:08

Česká republika na žebříčku nežalovanějších států v investiční arbitráži poklesla o dvě příčky

Podle statistiky UNCTAD za rok 2011 Česká republika opustila třetí příčku na žebříčku sestavovaném podle celkového počtu investičních arbitráží, které byly proti jednotlivým státům kdy vedeny.  Aktuální žebříček stále vede Argentina s 51 arbitrážemi, na druhém místě je Venezuela s 25 arbitrážemi, následuje Ekvádor s 23 arbitrážemi, Mexiko s 19 arbitrážemi a Česká republika s 18 arbitrážemi.

11.06.2012 v 22:43

Česká republika vyhrála investiční arbitráž s InterTrade

Dne 8. června 2012 oznámili zástupci ministerstva financí, že Česká republika vyhrála investiční arbitráž, kterou proti ní vedla německá společnost InterTrade v souvislosti s tendry vyhlašovanými Lesy ČR.  Podle dostupných informací se Česká republika nárokům investora ubránila proto, že rozhodčí tribunál rozhodl, že na mezinárodněprávní úrovni není ČR odpovědná za chování Lesů ČR.  Samotným chováním Lesů ČR a jeho souladem s mezinárodními standardy se tedy podle všeho tribunál nezabýval.

11.06.2012 v 22:34

Ondřej Sekanina: Je možné, že stát se solárními investory nalezne smírné řešení sporu

Dne 15. dubna 2011 zveřejnil server Solarnews.cz interview s Ondřejem Sekaninou ohledně chystaných investičních arbitráží proti České republice v souvislosti s nově zavedenou "solární daní."  Článek naleznete zde: http://www.solarnews.cz/ondrej-sekanina-je-mozne-ze-stat-se-solarnimi-investory-nalezne-smirne-reseni-sporu?_login=a0c51d4c3e

15.04.2011 v 20:05

Zveřejněn smír s Nomurou

V souvislosti se zveřejněním rozhodčího nálezu v arbitráži mezi ČSOB a Českou republikou byl na začátku ledna 2011 zveřejněn i doposud tajný smír v investiční arbitráži mezi ČR a japonskou bankou Nomura, která byla vyvolána pádem IPB.  Smír, jakož i další související dokumenty, naleznete na této internetové adrese: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_arbitraze_59653.html.

15.01.2011 v 23:12

Ondřej Sekanina: Kdo vyhraje fotovoltaickou arbitráž?

Dne 15. prosince 2010 přinesly Hospodářské noviny krátký komentář Ondřeje Sekaniny k možnostem investorů do fotovoltaiky bránit se nové srážkové dani za pomoci investiční arbitráže. Komentář najdete zde: http://hn.ihned.cz/c1-48624150-kdo-vyhraje-fotovoltaickou-arbitraz 15.12.2010 v 11:28